Spoedarts Rapid Responder

Spoedarts

De ambulanceregio Haaglanden startte in 2019 een uniek project; de Spoedarts Rapid Responder (SPARR).
Jaarlijks zijn er in de regio ruim 50.000 meldingen via 112 voor een medisch noodgeval. In ruim 75% stuurt de meldkamer een ambulance. Bij 25% van de meldingen hoeft dat niet. Soms omdat iemand zelf naar een spoedeisende hulp kan. Maar ook omdat er bijvoorbeeld behoefte is aan een dokter die de patiënt thuis beoordeelt en behandelt. Omdat de eigen huisarts niet altijd in de gelegenheid is om direct naar een patiënt toe te gaan of omdat de patiënt geen huisarts heeft, ontstond dit unieke project.

Het SPARR-team bestaat uit een spoedarts en een ambulancechauffeur en rijdt in een snelle compacte visiteauto. Evenals een ambulance mag deze auto zich met zwaailicht en sirene door het verkeer bewegen. Daardoor kan een patiënt in nood snel bereikt worden.

 

Ideale combinatie

De ambulancechauffeur bestuurt het SPARR-voertuig en assisteert de spoedarts bij het onderzoeken en behandelen van de patiënt. De SPARR combineert de mogelijkheden van de spoedarts binnen de eerstelijns gezondheidszorg met de snelheid en inventaris van een ambulance. Hierdoor ontstaat een ideale mix van huisartsen- en ambulancezorg. Best of both worlds.

Kwaliteit

Regio Haaglanden is met het SPARR-project uniek in Nederland. Dat geeft ook uitdagingen. Zo bestaan er nog geen brancherichtlijnen voor een dergelijk samenwerkingsverband. Daarom ontwikkelde de regio een eigen regionaal kwaliteitskader SPARR. Dit werd zowel medisch inhoudelijk als juridisch getoetst voordat het SPARR-project van start ging. Toen alle voorbereidingen getroffen waren, ging de SPARR in november 2019 voor het eerst de weg op. Eerst alleen met één spoedarts die iedere donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur inzetbaar was. Maar in 2020 werd dit uitgebreid naar alle doordeweekse dagen. Inmiddels zijn er vijf spoedartsen actief die allemaal een vaste dag in de week SPARR-dienst doen.

Inzetcriteria

Indicaties voor de inzet van de SPARR zijn:

A1 en A2 getrieerde ambulanceritten waarvan vervoer naar een ziekenhuis niet op voorhand aannemelijk is en de patiënt zich in de thuissituatie bevindt. Voorbeeld:

 • Niet te stelpen (neus)bloedingen;
 • Valpartijen binnenshuis (m.u.v. duidelijke vervoersindicaties).
 • Hechtwonden;
 • Buikklachten (zonder aanwijzingen voor een A, B, C of D probleem);
 • Ontregelde diabetes mellitus;
 • Verslechtering van langer bestaand ziekteproces (COPD, Decompensatio Cordis);
 • Verslechtering van gezondheidssituatie bij patiënten op hoge leeftijd;
 • Epileptische aanvallen of postictaal beelden;
 • Primaire koortsconvulsies bij kinderen (zonder A, B of C probleem);
 • Secundaire inzet bij reanimaties bij patiënten op hoge leeftijd;
 • Alle ambulance-indicaties waarbij een korte responstijd noodzakelijk is (bijv. reanimaties) en de SPARR een aanzienlijke tijdwinst kan realiseren t.o.v. de ambulance.

Alle 112-meldingen met NTS-uitkomst U2 Huisarts die niet overgedragen kunnen worden aan de reguliere huisarts of huisartsenpost.

Meer weten over de SPARR?

Als u meer wilt weten over het SPARR-project dan kunt u contact opnemen met de Geneeskundige meldkamer Haaglanden. U vindt de contactgegevens onder contact.