Kennis uitwisselen

In 2014 is Ambulancezorg GGD Haaglanden gestart met het project fields of change. Dit in samenwerking met de ketenpartner Haaglanden Medisch Centrum (HMC), toen nog MCH genaamd. Het doel van deze samenwerking was om een uitwisseling tussen verpleegkundig personeel SEH en ambulance te creëren. Dit houdt in dat een verpleegkundige om en om maandelijks op de ambulance dan wel op de SEH werkt. Het samenwerkingsverband heeft een aantal voordelen:

  • Het verbetert de samenwerking en begrip tussen de verpleegkundigen van de SEH en de ambulance.
  • Het bevordert de communicatie tussen beide partijen.
  • Er wordt meer inzicht verkregen in elkaars werkzaamheden, mogelijkheden en beperkingen, wat belangrijk is als ketenpartners.
  • Er zal sprake zijn van een acuut zorgportaal door deze samenwerking. Dit zal uiteindelijk de overlevingskansen voor de patiënt vergroten maar ook de efficiëntie in de keten bevorderen.
  • Het vergroot de kennis en vaardigheden van de verpleegkundigen, wat de kwaliteit van patiëntenzorg ten goede komt.
  • Het vergroot de arbeidssatisfactie van de verpleegkundigen door de afwisseling.
  • De ambulance- of SEH- verpleegkundige in opleiding en/of inwerkperiode heeft altijd een back-up indien de opleiding of de werkzaamheden niet naar verwachting verlopen, dit in tegenstelling tot een reguliere nieuwe werknemer.
  • Ouderenbeleid: Spoedeisende Hulp verpleegkundige en ambulanceverpleegkundige zijn pittige beroepen, zowel fysiek als mentaal. Door afwisselend in twee functies te werken blijven de kennis en vaardigheden op een breder niveau. Hierdoor zijn er betere kansen om op latere leeftijd naar een andere, wat rustiger, functie te switchen. Er moet immers tot de leeftijd van 67 gewerkt worden. Zeker voor de ambulanceverpleegkundige, die soms blootstaat aan enorme piekbelasting, er zijn dan meer mogelijkheden om bijvoorbeeld weer in het ziekenhuis te gaan werken.

Inmiddels loopt het project bijna 4 jaar. Het eerste jaar bestond voornamelijk uit het opleiden van de SEH-verpleegkundigen naar ambulanceverpleegkundigen. De afgelopen drie jaar is de pool van verpleegkundigen die uitwisselen tussen de SEH Westeinde en de ambulance steeds groter geworden. Het project kan dus met recht een succes worden genoemd.

Eén van de verpleegkundigen die deelneemt aan het uitwisselingsproject is Johan van Nieuwkerk. Met betrekking tot dit project geeft Johan aan:

“Een groot voordeel van uitwisselen is dat ik de kennis die ik op de SEH tot mij neem goed kan inzetten op straat. En je kan beter rekening houden met de logistiek. Ik realiseer me veel beter hoe het op de SEH werkt. Andersom weet ik op de SEH precies wat het ambulancepersoneel mee heeft gemaakt wanneer ze een patiënt naar de SEH komen brengen.”

Wil je het verhaal van Johan over dit project helemaal lezen kijk dan op: https://www.werkenbijhmczorg.nl/testimonials/johan-van-nieuwkerk of kijk op de facebookpagina van Ambulancezorg GGD Haaglanden.