Introductie

Vindt er een zeer groot ongeval of zelfs een ramp in de regio Haaglanden plaats en zijn de ambulance, brandweer en politie onvoldoende toereikend? Dan komen onze specialisten van de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio (GHOR) in actie. Wij treden op als verantwoordelijke dienst voor de coördinatie en regie van de geneeskundige hulpdiensten. Daarbij werken we nauw samen met de brandweer, politie, meldkamer en de gemeenten in de regio. De belangrijkste focus ligt op het redden, verzorgen en opvangen van slachtoffers. Ook adviseren we over maatregelen om risico’s en eventuele gevolgen tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld als gevaarlijke stoffen dreigen vrij te komen bij een brand. Ook vraagt de gemeente vaak advies aan GHOR als het gaat om het verlenen van vergunningen voor (middel)grote evenementen.

Samen met Brandweer Haaglanden en de Geneeskundige Meldkamer Ambulancezorg zijn wij de Veiligheidsregio Haaglanden.