De schakel tussen zorgorganisaties

Stel, je zit te eten in de Scheveningse haven tijdens het vuurwerkfestival en er volgt een harde knal. Even lijkt het vuurwerk vervroegd, maar dan blijkt er paniek te ontstaan. Op dat moment komt vrijwel direct de GHOR-functionaris in actie voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening. Tijdens incidenten, rampen of crises, zoals ook bij grootschalige stroomuitval of een ongeval met een groot aantal slachtoffers, vormen we de schakel tussen zorgorganisaties. De geneeskundige zorg wordt vervolgens geleverd door verschillende geneeskundige organisaties, zoals ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen.

Is er geen incident, ramp of crisis? Dan houden we ons bij de GHOR bezig met …

  • … advies aan gemeenten bij evenementen en bouwprojecten. Dit gaat over mogelijke maatregelen om risico’s en eventuele gevolgen ervan tot een minimum te beperken;
  • … de voorbereiding op rampen en crises en het maken van draaiboeken en rampbestrijdingsplannen;
  • … het trainen en oefenen aan hand van scenario’s om de piketfunctionarissen vakbekwaam te houden;
  • … het investeren in een goede samenwerking met politie, brandweer, gemeenten, ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsenposten.