Introductie

Wat er ook met iemand is gebeurd. Waar dan ook in de regio Haaglanden. Door de opzet van Ambulancezorg Haaglanden – met meerdere locaties en dependances – is elke plek in ons werkgebied binnen vijftien minuten bereikbaar. Het is immers van levensbelang dat wij bij levensbedreigende situaties zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Vervolgens bieden wij de juiste spoedeisende zorg aan patiënten of slachtoffers van ongelukken. Waar nodig vervoeren we de patiënt naar een andere zorgverlener. Ook leveren we vanuit Ambulancezorg Haaglanden gespecialiseerd patiëntenvervoer van en naar een ziekenhuis of verpleeginstelling (zonder spoed). Ten slotte staan we met regelmaat paraat bij grote manifestaties en evenementen, zoals op het Malieveld. Bij onvoorziene calamiteiten kunnen wij dan direct de juiste zorg bieden.

Ambulancezorg Haaglanden maakt onderdeel uit van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. Dit is een samenwerkingsverband tussen drie ambulancevervoerders in de regio Haaglanden (Ambulancezorg GGD Haaglanden, Witte Kruis en Ambulancezorg Zoetermeer).

Heb je altijd al in de ambulance willen kijken? Bekijk dan onze 360 ambulance tour!