Introductie

Heeft iemand een beroerte gekregen? Zijn er gewonden bij een aanrijding? Of valt er iemand flauw op straat? Als je 112 belt voor een ambulance, neemt een verpleegkundig centralist van de Geneeskundige Meldkamer op. Doordat zij in één ruimte zitten met de politie en brandweer is onderlinge communicatie makkelijk en wordt er goed samengewerkt.

24 uur per dag zijn de centralisten van de Geneeskundige Meldkamer beschikbaar om meldingen aan te nemen, hulpverleners te alarmeren en instructies te geven in medische noodsituaties. Zij zorgen ervoor dat de juiste zorg met de juiste urgentie wordt gestuurd. Dat kan een ambulance zijn, maar dat hoeft niet altijd. Soms kan een huisarts, verloskundige of medewerker van de GGZ beter aansluiten bij de situatie.

De centralisten van de Geneeskundige Meldkamer houden steeds contact met het ambulanceteam ter plaatse. Hoe is de situatie? Is de komst van een extra ambulance nodig? Of is er behoefte aan een traumahelikopter?

Bij rampen en grootschalige ongevallen speelt de Geneeskundige Meldkamer een belangrijke rol. Er wordt dan opgeschaald zodat er meer ambulances ingezet kunnen worden. Leidinggevenden worden opgeroepen voor de coördinatie en zo nodig wordt bijstand gevraagd aan andere regio’s. De Geneeskundige Meldkamer regelt de verbindingen en zorgt ervoor dat iedereen via de portofoon contact met elkaar kan hebben. Om ziekenhuizen voor te bereiden op de komst van slachtoffers, worden zij vooraf door de Geneeskundige Meldkamer in kennis gesteld. Om gewonden snel naar een ziekenhuis te vervoeren, worden aan- en afvoerroutes ingericht.

Landelijk wordt de term Meldkamer Ambulancezorg (MKA) gebruikt. In de regio Haaglanden spreken we bewust van de overkoepelende term ‘Geneeskundige Meldkamer’. Deze term geeft beter weer dat de meldkamer meer doet dan alleen ambulancezorg regelen.