Wij zijn de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden.

Naast onze meldkamerfunctie zijn wij in de keten een belangrijke schakel voor ziekenhuizen; zeker nu veel ingrepen zijn beperkt tot slechts een aantal ziekenhuizen. Het is onze verantwoordelijkheid om een patiënt dan zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, waarbij de ziekenhuizen afhankelijk zijn van onze logistieke en coördinerende capaciteiten. Hiervoor voeren we continu overleg en afstemming. Daarnaast speelt de Geneeskundige Meldkamer bij grootschalige incidenten een belangrijke rol bij de spreiding van gewonden over de ziekenhuizen. Als een bus kantelt met vijftig zwaargewonden, is het de taak van de Geneeskundige Meldkamer dat iedereen snel bij het juiste ziekenhuis in of buiten de regio wordt gebracht. Deze werkzaamheden sluiten aan bij de taken van de GHOR; zij leveren functionarissen om zo’n ongeval te coördineren. Bij ons gaat het om de coördinatie van de patiëntverdeling. Verder alarmeren wij piket-functionarissen bij verschillende ketenpartners. Denk aan specialisten op het gebied van ernstige infectieziekten, sleutelfunctionarissen van het Rode Kruis (in heel Nederland en het Caribisch gebied), de ambtenaar rampenbestrijding, etc.

We hebben verschillende innovatieve projecten lopen, waarbij volop samenwerking in de keten en binnen GGD Haaglanden wordt gezocht. Zo wordt het in de toekomst ook makkelijker voor ketenparters of ziekenhuizen om ambulances te regelen voor hun ziekenhuizen dankzij een nieuwe applicatie genaamd Ambuplanner. Dankzij een aanvraag via een beveiligde verbinding verloopt dit proces enorm doelmatig; echt een efficiencyslag in het gebruik van de ambulancezorg. Hiermee zijn we koploper in het land.