Ambulancezorg Nederland

< Terug

Zodra wij een melding vanuit de Geneeskundige Meldkamer Haaglanden binnenkrijgen, begint ons gedeelte van de acute zorg. In veel gevallen begint de ambulance al te rijden, terwijl het gesprek nog gaande is om sneller op locatie te kunnen zijn. Uiteraard krijgen wij de informatie uit de meldkamer ook in de ambulance, zodat we al goed op de hoogte zijn van de situatie als we aankomen. Zodra onze ambulanceverpleegkundige en ambulancechauffeur er zijn, proberen ze zoveel mogelijk extra informatie te krijgen over de situatie. De ambulanceverpleegkundige kan ter plekke zelfstandig hoogwaardige zorg verlenen. Waar dan ook, onder alle omstandigheden. De ambulancechauffeur is erop getraind om medische assistentie te verlenen. Alles draait om de beste zorg voor de patiënt en zijn of haar veiligheid. Onderweg naar het ziekenhuis zit de ambulanceverpleegkundige naast de patiënt om de behandeling voort te zetten. De chauffeur is opgeleid om snel en veilig door het verkeer te rijden om zo snel mogelijk in het ziekenhuis te komen. Daarbij kiezen we voor een ziekenhuis dat de meest geschikte zorg biedt voor de ziekte of het letsel van de patiënt. Dit is niet altijd het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Als ambulancezorg werken we veel samen met onder andere verloskundigen, huisartsen en ziekenhuizen. Ook met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg werken we samen. Bijvoorbeeld als een psychiatrische patiënt vervoerd moet worden voor een gedwongen opname. Ook hebben we veel van doen met hulpverleners van onder meer politie, brandweer en Mobiel Medisch Team (MMT). Het MMT ondersteunt bij een hoog-complexe zorgvraag of ziektebeeld.

Verder treden wij ook bij een ramp of crisis op. Een ramp of crisis heeft een grote impact op de samenleving, maar ook op de hulpverlening. Enerzijds gaat de ‘gewone’ hulpverlening door, anderzijds heeft een ramp of crisis vaak veel inzet van ambulances nodig. Dit zorgt voor druk op onze capaciteit, dus ook op de inzetbaarheid. Het kan dan in spaarzame momenten voorkomen dat de dagelijkse zorg wat vertraging oploopt. Dit proberen wij natuurlijk te voorkomen door ons zo goed mogelijk voor te bereiden op een ramp. Regelmatig hebben we een grote oefening waarin we een bepaald scenario oefenen en tussendoor trainen we ons personeel uitgebreid op het optreden tijdens een ramp of crisis.

We werken in onze regio nauw samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Aan de GHOR leveren wij ervaren medewerkers die bij een groot incident zorgen dat de ambulancehulpverlening goed wordt gecoördineerd. Bij grote incidenten zorgen we er met Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) voor dat extra capaciteit wordt ingezet vanuit de reguliere zorgverlening. Begin 2017 zijn er aanvullende samenwerkingsafspraken gemaakt omtrent extreem geweld: Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Met GGB zorgen wij ervoor dat goede zorg voor alle inwoners in Haaglanden gegarandeerd blijft.