Wij coördineren bij rampen

Anders dan de politie, brandweer en ambulancedienst is de GHOR geen hulpdienst. Wij zijn regisseur in een netwerk van verschillende organisaties in zorg, veiligheid en openbaar bestuur. Wij coördineren de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Ons doel is om onder alle omstandigheden iedereen verantwoorde zorg te bieden om zo het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zo veel mogelijk te beperken. We zorgen dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zo veel mogelijk te voorkomen.

Ons netwerk

De GHOR werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid. Daardoor hebben we met veel verschillende (zorg)partners te maken, zoals GGD Haaglanden, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, huisartsenposten, GGZ-instellingen, traumacentra, slachtofferhulp en het Rode Kruis. Daarnaast kennen we bij de GHOR een aantal veiligheidspartners, zoals de brandweer, politie, gemeenten, defensie en waterschappen.