De verbindende schakel

Onze organisatie bestaat uit twee delen: de bureauorganisatie en de operationele organisatie.

Bureauorganisatie

Bij de bureauorganisatie van de GHOR houden we ons vooral bezig met de (beleidsmatige) voorbereiding op rampen en crises. We stellen bijvoorbeeld draaiboeken op ter voorbereiding op mogelijke rampen als bedreiging van de volksgezondheid (influenzapandemie) en adviseren gemeenten bij grote bouwprojecten en evenementen. Daarnaast leiden we bij de bureauorganisatie GHOR-functionarissen op in samenwerking met de zorgketen. Ons bureau vervult een netwerkfunctie en verbindende schakel voor alle zorgorganisaties in de regio Haaglanden.

Operationele organisatie

BDe GHOR heeft, net als andere veiligheidspartners, te maken met verschillende soorten incidenten. Kettingbotsingen, noodweer bij een evenementen, brand in een verpleeghuis, stroomuitval of bijvoorbeeld een ebola-uitbraak. Om adequaat op deze gebeurtenissen te reageren, hebben we bij de GHOR 24/7 een flexibele operationele organisatie beschikbaar. De operationele organisatie bestaat uit GHOR-functionarissen op piket die ten tijde van een ramp of grootschalig ongeval de coördinatie en leiding hebben over de geneeskundige hulpverlening.

Eén van de piketfunctionarissen is de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG). Tijdens een incident sturen we de Officier van Dienst Geneeskundig (OVDG) ter plaatse om de geneeskundige hulpverlening te coördineren. Het kan ook zijn dat de OvDG ingezet wordt om aanwezig te zijn bij een grootschalig evenement. Wil je hier meer over weten? Bekijk de vlog van Bas Muijs.