Ambuplanner

De geneeskundige meldkamer nam in april 2019 een nieuwe applicatie in gebruik, genaamd Ambuplanner. Via deze nieuwe software kunnen ziekenhuizen digitaal ambulancevervoer aanvragen. Ambuplanner zal in de toekomst ook geschikt gemaakt worden voor gebruik door bijvoorbeeld huisartsen. De geneeskundige meldkamer werkt bij de ontwikkeling nauw samen met software-ontwikkelaar Topicus.

De ambulancedienst vervoert Iedere dag veel patiënten tussen de verschillende ziekenhuizen. Dat komt omdat niet ieder ziekenhuis over dezelfde apparatuur en behandelmogelijkheden beschikt. Ook kan het in het ene ziekenhuis drukker zijn dan in het andere. Hierdoor moet een patiënt die zich op de spoedeisende hulp meldt, soms naar een ander ziekenhuis vervoerd worden voor opname. Tot nu toe werd de ambulance vaak telefonisch bij de geneeskundige meldkamer aangevraagd. Nu komt daar een digitale mogelijkheid bij via Ambuplanner.

Veilige overdracht

Het is belangrijk dat alle informatie over een patiënt wordt overgedragen bij het aanvragen van een ambulance. Welke klachten heeft de patiënt? Welk zorgniveau is er nodig tijdens het vervoer? Heeft de patiënt infusen en gebruikt hij of zij zuurstof? De medewerkers van het ziekenhuis kunnen dit in Ambuplanner eenvoudig aangeven.

Early Warning Score

Uniek voor Ambuplanner is dat er gewerkt wordt met de Early Warning Score (EWS). De EWS geeft op basis van de meetwaarden van de patiënt, zoals bloeddruk en hartslag, een score. Bij een hoge score stuurt de meldkamer een High Care ambulance. Als de patiënt een lage EWS heeft dan kan een Medium Care of Low Care ambulance het meest comfortabele vervoer zijn. Hierdoor wordt er altijd een zorgniveau gekozen dat past bij de toestand van de patiënt. De veiligheid voor de patiënt wordt daarmee gegarandeerd.

Ambuplanner aanvragen? 

Ambuplanner is een product van Topicus zorg. Mocht je een aansluiting willen op Ambuplanner dan kan je contact met hen contact opnemen. Klik HIER.