Zorgambulance

Zorgniveau:

Laag complexe zorg,
Basic Life Support (BLS)

Bemanning:

Zorgambulancechauffeur
Verzorgende IG (niv. 3) of Verpleegkundige (niv. 4)

Inzetcriteria:

  • Er is sprake een medische indicatie voor vervoer met uitzondering van GGZ-patiënten.
  • Het betreft besteld vervoer waarbij de patiënt tijdens het vervoer zorg en begeleiding nodig heeft zonder dat continue monitorbewaking is geïndiceerd.
  • De zorgvraag is door de verpleegkundig centralist vastgesteld als laag complex.
  • De Early Warning Score (EWS) is lager dan 2.
  • De patiënt bevindt zich in de regio Haaglanden.

Bijzonderheden:

De zorgambulance rijdt niet met zwaailichten en sirene.

Aanvragen:

Een bevoegd aanvrager vraagt de zorgambulance aan bij de geneeskundige meldkamer Haaglanden. Hiervoor is een speciaal telefoonnummer van de meldkamer voor Low Care ambulancezorg.

Kwaliteitskader zorgambulance:

Landelijk is een kwaliteitskader voor zorgambulances vastgesteld.

Terug naar het overzicht