Mobiele Intensive Care Unit (MICU)

Mobiel Medisch Team (MMT)

Zorgniveau:

Intensieve zorg door gespecialiseerd team

Bemanning:

Ambulancechauffeur
IC-verpleegkundige
IC-arts (Intensivist)

Inzetcriteria:

MICU: Planbaar interklinisch vervoer van complexe Intensive Care patiënten.

MMT:  Inzet op plaats incident bij potentiële Intensive Care patiënten (trauma heli).

Bijzonderheden:

Landelijk is een aantal MICU-coördinatie centra aangewezen. Voor de regio Haaglanden is dat Rotterdam Rijnmond. De MICU-coördinator bepaalt in overleg met het ziekenhuis of iemand voor vervoer per MICU in aanmerking komt.

Het MMT wordt door de Geneeskundige meldkamer Haaglanden ingezet en is gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport.

Aanvragen van een Intensive Care ambulance:

Aanvragen van een MICU kan, door de insturende arts, via de MICU-coördinator (telefoonnummer 085 – 4854 666).

Terug naar het overzicht