Ambulance hoogcomplexe zorg

Zorgniveau:

Hoogcomplexe zorg,
Advanced Life Support (ALS)

Bemanning:

Ambulancechauffeur
Ambulanceverpleegkundige (ALS)

Inzetcriteria:

  • Er is sprake van een medische indicatie voor vervoer die door de verpleegkundig centralist is vastgesteld als ‘hoogcomplex’.
  • Het betreft zowel spoed- als besteld vervoer waarbij ALS-zorg en -begeleiding nodig is.
  • De Early Warning Score (EWS) kan hoger dan 2 zijn.
  • De patiënt bevindt zich in de regio Haaglanden.

Bijzonderheden:

De ambulance rijdt bij spoed met zwaailichten en sirene.

Aanvragen:

Een bevoegd aanvrager vraagt de ambulance aan bij de geneeskundige meldkamer. Doorgaans is dat de medicus die het meest actuele beeld kan geven van de gezondheidstoestand van de patiënt. Vaak is dat de eigen huisarts, een waarnemend huisarts van een huisartsenpost of de specialist in het ziekenhuis. Maar in andere gevallen kan dat ook een verloskundige, psychiater of bijvoorbeeld thuiszorgmedewerker zijn.

Burgers kunnen niet zelf een ambulance bestellen, tenzij er sprake is van een spoedsituatie. In dat geval wordt 112 gebeld.

Terug naar het overzicht